Regulamin pobytu w ośrodku hotelowym "NOCTIS" w Zakopanem

● Klient ma prawo korzystać ze wszystkich możliwości, które oferuje "NOCTIS" Zakopane,
w zakresie przez siebie wskazanym w procesie rezerwacji.


● Zakwaterowanie odbywa się we wskazanym przez klienta pokoju gościnnym, co następuje w trakcie
procesu rezerwacji poprzez serwis internetowy  www.noctis.com.pl lub poprzez rezerwację telefoniczną

● Płatność za pobyt następuje w chwili przyjazdu do ośrodka. Płatność jest zawsze pobierana z góry za cały
okres planowanego pobytu. W trakcie procesu rezerwacji klient ma prawo wybrać formę przedpłaty, która
jest równa kwoty pobytu za 1 dobę hotelową w obiekcie. Jeżeli klient w procesie rezerwacji zrezygnuje
z wpłacenia zaliczki na konto NOCTIS Zakopane, jest to równoznaczne z utratą gwarancji zakwaterowania
w wybranym przez klienta okresie.

● Klient zobowiązuje się poddać wszelkim czynnościom kontrolnym na wskazanie pracowników ośrodka,
w tym ma obowiązek wylegitymowania się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem
ujawniającym tożsamość. Ośrodek nigdy nie udostępnia żadnym podmiotom trzecim zgromadzonych
danych osobowych dot. klientów ośrodka.

● Klient ma prawo założyć konto klienta w serwisie www.noctis.com.pl w celu ułatwienia rezerwacji noclegu.